• Medicana International Istanbul Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı

Sağ akciğer atardamarı doğuştan olmayan hastaya uygulanan yöntem