• Medicana International Istanbul Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı

“YAŞAMAZ” DENİLEN BEBEĞE SIĞIRDAN KALP DAMARI